Bokningsvillkor och integritet

Ansvarig utgivare för denna sajt är Glaskedjan i Sverige AB. Här hittar du information om bokningsvillkoren samt de villkor som gäller för användningen av sajten och våra tjänster och hur vi behandlar dina personuppgifter samt övriga information som berör din integritet.

BOKNINGSVILLKOR
Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap eller av annan anledning ha begränsad rättshandlingsförmåga. 

För att kunna göra en beställning eller tidsbokning på Glaskedjans webbplats behöver du acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa dem för egen räkning. Om du företräder ett företag accepterar du villkoren även för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa villkor samt de beställningar eller tidsbokningar du gör för företagets räkning. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter).

Vid beställning gäller de priser som anges på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen. Samtliga priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

Vi åtar oss att förvara nyckeln till din bil säkert och att vårda din bil när du har lämnat den hos oss för utförande av en tjänst. Du som kund är skyldig att hålla bilen du lämnar in hos oss trafikförsäkrad. Förutsatt att vi inte har agerat försumligt eller vårdslöst står du själv risken för bilen när den är Glaskedjans vård.

AVBESTÄLLNING
Du har rätt att avbeställa en tjänst innan den avslutas mot en ersättning för den del av en tjänst som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen ska motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som utförts. Glaskedjan har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att Glaskedjan underlåtit att ta sig an annat arbete eller på grund av att vi på annat sätt inrättat oss efter uppdraget att utföra tjänsten.

DISTANSKÖPSLAGEN
Vid köp på distans har du 14 dagars ångerrätt. Ångerrätt innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot en beställd vara eller från den dag ett avtal om tjänst ingås (ångerfristen).

Om du vill ha rätt till full återbetalning för en vara om du ångrar ditt köp får du inte hantera varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera varan utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad varan minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare nedan.

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor och tjänster:

(a) en tjänst som har fullgjorts förutsatt att du som konsument uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och därmed gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts;

(b) en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel;

(c) en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra; eller

(d) en vara med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

I samband med en beställning av vara eller tjänst för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta.

PERSONUPPGIFTER
När du gör en bokning hos Glaskedjan samlar vi in den information vi behöver för att kunna fullgöra din beställning. Personuppgifterna behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och lagstiftningen samt användas i marknadsbearbetning.

De personuppgifter som behandlas av oss är: namn, adress, mejladress, telefonnummer och registreringsnummer för din bil. Utöver detta hämtar vi in information om ditt från Transportstyrelsen. I denna information ingår även organisationsnummer/personnummer för brukaren av fordonet vilket vi använder i vårt kundregister. Personuppgifterna kan komma att skickas till försäkringsbolag. Informationen för genomföda bokningar sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Du har rätt att begära följande: 

  • tillgång till personuppgifter
  • rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • radering av personuppgifter
  • begränsning av behandling som rör personuppgifter
  • rätt att invända mot behandling
  • rätt till dataportabilitet

Undertecknad begäran enligt ovan ska skickas till personuppgiftsansvarig på nedan angiven adress.

Vill du få mer information om den information vi har sparat om dig eller vill att vi tar bort informationen kan du kontakta oss via mejl, info@glaskedjan.se.

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol har du 

rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sverige Datainspektionen) om du anser att behandlingen av personuppgifter är i strid med GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

COOKIES
På glaskedjan.se använder vi oss av cookies för att kunna mäta antalet besökare. Vi använder oss av Googles egna analysverktyg, Google Analytics för att göra detta. Programmet sparar aldrig någon personlig information om dig som besökare när du är på sidan. Skulle du vilja stänga av cookies kan du göra det i din webbläsare. 

Vill du läsa mer om cookies rekommenderar vi PTS webbplats.